Park Domaszczyn

Park Domaszczyn

Projekt obejmuje 49 domów w zabudowie dwurodzinnej i jeden dom jednorodzinny. Architektura budynków utrzymana w prostej,spokojnej formie ze skośnymi i płaskimi dachami oraz dużymi przeszkleniami w parterach.

Teren opracowania znajdueje się w południowej części Domaszczyna przy ul. Leśnej w gminie Długołęka. Działka na której powstaje osiedle położona jest w sąsiedztwie lasu i rowów melioracyjnych porośniętych zielenią wysoką, które tworzą naturalną otulinę całego założenia. Wzdłuż głównej osi osiedla po północnej stronie drogi osiedlowej zaplanowano główny ciąg pieszojezdny z zieloną aleją, który z głębi osiedla prowadzi nas do placu zabaw i terenów leśnych na wschodzie.