Osiedle Brzozowe

osiedle Brzozowe

Zaprojektowana zabudowa składa się z trzech budynków mieszkalnych będących kontynuacją istniejących kierunków zabudowy, z zachowaniem głównych osi kompozycyjnych.Powstała w ten sposób wraz z istniejącymi już budynkami zabudowa kwartałowa.

Pozwoliło to na stworzenie czytelnej i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni co było jednym z głównych założeń projektu. Place zabaw i ogólnodostępne przestrzenie rekreacyjne zostały odseparowane od ciągu pieszo-jezdnego. Stała wysokość zabudowy na poziomie trzech kondygnacji wprowadza ład przestrzenny i buduje kameralny charakter wnętrz.

Dojazd do osiedla przewidziany jest od strony ul. Północnej. Do obsługi komunikacyjnej terenu zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny wijący się pomiędzy budynkami. Złamana linia drogi ma na celu uspokojenie ruchu na osiedlu. Główne ciągi piesze i jezdne podkreślono szpalerami drzew. Ze względu na obowiązującą linię zabudowy w bardzo wąskiej części działki od strony południowej zdecydowano się połączyć teren osiedla z ul. Maślicką jedynie tranzytem pieszym.

Zaprojektowano budynki trzykondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia połaci 30 stopni. Zgodnie z ustaleniami MPZP trzecia kondygnacja znajduje się na poddaszu. Dla złamania ciągłości budynków i zbudowania przyjaznej w odbiorze architektury wprowadzono uskoki na elewacji oraz zróżnicowano wysokość poszczegółnych segmentów. Inspiracją do kolorystyki elewacji była czarno-biała kora brzozy. Zastosowany na budynkach naprzemiennie kolor biały i antracytowy oraz jasne drewniane akcenty dobrze współgrają z zaprojektowanymi alejami brzóz tworząć spójną, stonowaną całość.