Technopomiar Strzelecka

Technopomiar Strzelecka

II Nagroda w konkursie (I-szej nie przyznano) Zespół konkursowy: Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha, Anna Rodzoch, Sylwia Dąbrowska

Inspiracją dla powstania koncepcji były obrazy wystawiane przez należacą do inwestora galerię „Arttrakt” przedstawiające uporządkowany układ kwadratowych kolorowych plam co nasunęło projektantom pomysł na sposób kształtowania bryły w postaci kostek- prostopadłościanów spiętych w jeden kompleks poprzez ramę korytarza. Umożliwia to w sposób naturalny etapowanie całej inwestycji. Stworzono uporządkowany i czytelny z punktu widzenia przyszłego użytkownika układ, który pozwala na intuicyjne poruszanie się po nim oraz daje możliwości przewidzianego w obiekcie eksponowania sztuki współczesnej.

Zaproponowany układ pozwala na rozwijanie się budynku według ściśle określonego scenariusza. Rozwój układu następuje poprzez dodanie kolejnej kostki dzięki czemu budynek na każdym etapie wygląda na skończony.