Koścół Nowe Żerniki

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA

OPRACOWANIE KOŚCIOŁA RZYMSKO- KATOLICKIEGO NA TERENIE OSIEDLA NOWE ŻERNIKI WE WROCŁAWIU

Ideą przyświecającą projektantom na poziomie kompozycji było stworzenie dobrze wkomponowanego w planowane otoczenie i pozostającego z nim w dialogu obiektu. Na poziomie kubatury stworzenie wyrazistego i jednocześnie prostego w formie symbolu .